.

Usługi remontowo - budowlane

 • kompleksowe remonty

 • i wykończenia z materiałami

 • mieszkania, domy, pow. biurowe

 • łazienki, kuchnie, podłogi

zadzwoń:
0 600 22 33 04
Referencje

Pełne zaangażowanie w wykonywaną pracę spowodowało zadowolenie naszych klientów, czego efektem są referencje, które otrzymaliśmy. Poniżej przedstawiamy spis instytucji i firm, którym świadczyliśmy usługi. Jest to tylko ich niewielka część (w skład ten nie wchodzą kompleksowe usługi remontowe lokali mieszkalnych, które też prowadziliśmy).:


 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
 • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Politechnika Warszawska Wydział Fizyki
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz
 • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych CASTOR
 • Zespół Żłobków m. st. Warszawy
 • Urząd Dzielnicy Żoliborz w Warszawie
 • Urząd Dzielnicy Bielany w Warszawie
 • Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany w Warszawie
 • Wydział Zasobów Lokalnych dla Dzielnicy Bielany w Warszawie
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
 • Mizar Mańk i Wspólnicy Sp. J.
 • Budo-Market Sp. J.
 • Bomos Sp. Z o.o.

I wiele innych.


Referencje w formie papierowej i elektronicznej są dostępne do wglądu na życzenie klienta.

Polecamy: Perfumy
Copyright: 2009-2010 GRANABUD